Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Home

Privacy en het delen van gegevens zijn onderwerpen waarmee professionals in het sociaal domein en het zorg- en veiligheidsdomein dagelijks te maken hebben. Deze site bundelt gevalideerde handreikingen, factsheet en tools over gegevensdeling en privacy in deze domeinen.

Actueel

Uitgelicht