Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Over ons

Deze HUB is een initiatief van de landelijke stuurgroep zorg en veiligheid in het kader van de landelijke agenda zorg en veiligheid Perspectief 2025.

De site bundelt gevalideerde handreikingen, factsheet en tools over gegevensdeling en privacy in het sociaal domein en het zorg- en veiligheidsdomein. De producten zijn door verschillende partijen ontwikkeld. Zij zijn en blijven eigenaar van deze producten. Met deze site willen de landelijke stuurgroep zorg en veiligheid de beschikbare producten bundelen.

Deze HUB is een initiatief van volgende partijen:

Deze site bundelt gevalideerde handreikingen, factsheet en tools over gegevensdeling en privacy in het sociaal domein en het zorg- en veiligheidsdomein. Deze producten zijn door verschillende partijen ontwikkeld. Zij zijn en blijven eigenaar van deze producten. Met deze site willen bovenstaande partijen de beschikbare producten bundelen.