Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Leermodule RIEC convenant en privacyprotocol

28-02-2023

Om de kennis van iedereen binnen de RIEC-samenwerking up-to-date te houden, is een leermodule ‘RIEC-convenant en Privacyprotocol’ ontwikkeld. Deze module helpt professionals om het RIEC-samenwerkingsverband (nog) beter te leren kennen.

DIRECT NAAR LEERMODULE

Beschrijving

De RIEC’s zijn regionale samenwerkingsverbanden die zich richten op de Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen.

Het RIEC convenant, privacyprotocol en de bijbehorende procesbeschrijvingen geven inzicht in het juridisch kader en de afspraken met betrekking tot gegevensverwerking tussen de convenantpartners in de RIEC’s.

De leermodule geeft uitleg over wat het RIEC-convenant is, welke informatie er in het privacyprotocol staat en wat de fasering van informatie-uitwisseling in de praktijk betekent. Na het volgen van de leermodule kunnen deelnemers op veel gestelde (juridische) vragen een antwoord geven.

De leermodule is beschikbaar via het Kennisplatform Ondermijning. Let op! De link werkt alleen als je bent ingelogd. Niet ingelogd? Dan krijg je een foutmelding. Ben jij beroepsmatig bezig met de aanpak van ondermijning én werkzaam bij een RIEC-convenant partner? Vraag dan hier toegang aan voor het vertrouwelijke deel van het Kennisplatform Ondermijning.

Organisatie

Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC).

Links