Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Wijkteams en het pettenvraagstuk: als hulp en toeleiding samenkomen

Deze publicatie biedt inzicht in het pettenvraagstuk binnen wijkteams en geeft informatie over het inrichten van gegevensverwerking bij wijkteams in deze context.

DIRECT DOWNLOADEN

Doelgroep

Deze publicatie richt zich in de eerste plaats op het goed inrichten van de gegevensverwerking van organisaties in het sociaal domein en biedt daarmee juristen, beleidsmedewerkers en managers van wijkteamorganisaties inzicht in de keuzes die zij kunnen maken en de consequenties van die keuzes voor de gegevensverwerking. Op basis van die keuzes kunnen zij ook professionals handvatten geven hoe zij in de praktijk om moeten gaan met het Pettenvraagstuk.

Doel

Het doel van het document is inzicht te geven in het pettenvraagstuk, en wat dat betekent voor het inrichten van gegevensverwerking bij wijkteams. Op basis van de handreiking kunnen organisaties keuzes maken en handvatten opstellen voor de uitvoerend professionals.

Beschrijving

In wijkteams, die sinds de decentralisaties in 2015 vaak dienstverlening in het sociaal domein organiseren, vervullen medewerkers vaak meerdere taken, wat ook wel het ‘pettenvraagstuk’ wordt genoemd. Bij elke pet past een ander juridisch kader voor de verwerking van persoonsgegevens.

De publicatie richt zich op drie inhoudelijke lijnen:

  1. Het pettenvraagstuk en gegevensverwerking
  2. Het inrichten van de gegevensverwerking bij wijkteams
  3. Meldrechten en meldplichten en het pettenvraagstuk

Organisatie

VNG

Links