Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

AP opnieuw kritisch over wetsvoorstel WGS

15-11-2023

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseert voor de derde keer om de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) niet aan te nemen. De AP vindt dat de wet sterk is verbeterd. Maar het conceptvoorstel mist nog altijd een belangrijke waarborg: voorafgaande toetsing door de rechter.

‘Bijzonder ingrijpend’

De WGS biedt overheidsorganisaties – en soms ook private partijen –mogelijkheden om informatie te delen. De AP noemt het ‘bijzonder ingrijpend’ als overheidsinstanties en private partijen in een samenwerkingsverband persoonsgegevens uitwisselen, bijvoorbeeld om ondermijnende criminaliteit te bestrijden. Een rechter moet dit daarom vooraf toetsen, zo stelt de autoriteit.

Duidelijke en objectieve aanwijzingen

De AP was in eerdere adviezen telkens bijzonder kritisch over het wetsvoorstel. Er is een uitwerking op het wetsvoorstel gekomen (BGS), die nu ook door de AP is beoordeeld. Daarin is onder meer geregeld dat er sprake moet zijn van duidelijke en objectieve aanwijzingen voor mogelijke criminaliteit. Verder wordt de mogelijkheid om zonder instemming van het parlement nieuwe samenwerkingsverbanden aan te wijzen geschrapt uit de WGS.

Wezenlijke bepalingen

Met het BGS en na opeenvolgende versies van het wetsvoorstel, is het geheel sterk verbeterd, oordeelt de AP. Maar een belangrijke waarborg mist nog: voorafgaande toetsing door de rechter. Ook stelt de AP dat de wezenlijke bepalingen om burgers te beschermen in de wet zelf zouden moeten staan of dat de wet de regering binnen bepaalde kaders verplicht om zulke bepalingen vast te stellen.

Het kan immers niet zo zijn dat die wezenlijke bepalingen er niet of niet voldoende komen. Betrokkenheid van de beide Kamers is op zichzelf al een belangrijke waarborg voor de bescherming van burgers.

Aanvaardbaar

Als bovenstaande punten worden verwerkt, dan ontstaat er een aanvaardbaar geheel. De AP denkt dat de Eerste Kamer – waar het wetsvoorstel al enige tijd ligt – er goed aan doet om het voorstel nog niet aan te nemen, maar een aangepaste versie af te wachten.

Links

Kijk voor meer informatie en het volledige advies op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)