Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Beoogde inwerkingtreding Wams verschoven naar 1 juli 2024

23-06-2023

De Kamer ontvangt tevens een AMvB waarin staat welke aanpalende domeinen moeten gaan werken met de Wams. Het doel van de Wams is het bieden van een juridische grondslag om de noodzakelijke persoonsgegevens domeinoverstijgend te delen, te verzamelen en te verwerken.

Links