Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Betere informatiedeling met oog op re-integratie

22-12-2022

Op grond van art. 18a van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) ontvangen gemeenten informatie over burgers in detentie zodat zij hun re-integratie in de samenleving kunnen voorbereiden. Die informatie wordt komend voorjaar verbeterd.

Informatie wordt uitgebreid

De informatie op grond van art. 18a Pbw komt binnen in de Berichtenbox Re-integratie en wordt binnenkort uitgebreid met onderdelen van het Detentie- & Re-integratieplan. Het gaat dan om die onderdelen die gedeeld mogen worden.

Gevolgen voor informatiesysteem gemeente

Voor gemeenten die op dit moment de meldingen en het informatieblad importeren, heeft de wijziging hoogstwaarschijnlijk impact op het eigen informatiesysteem. Zo zal de inhoud van de XML ingrijpend veranderen en zal er gedurende enkele maanden voor sommige justitiabelen een informatieblad (oude layout) en voor andere justitiabelen een D&R-plan (nieuwe layout) worden aangeleverd. Het informatiesysteem van de gemeente zal dus moeten herkennen welke layout wordt aangeleverd en beide layouts moeten kunnen verwerken.

Toelichtend webinar in februari

De Justitiële Informatiedienst houdt samen met de DJI op op 7 februari (14.30 - 16.30 uur) een webinar om de wijziging toe te lichten. De sessie is gericht op de personen binnen de gemeente die de impact van deze wijziging kunnen bepalen. Denk aan personen binnen de ICT-organisatie of derde partijen die voor de gemeente de software ontwikkelen. De coördinatoren re-integratie hebben hierover per e-mail een bericht ontvangen met een uitnodigingslink.