Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

FAQ woonoverlast en gegevensdeling

23-01-2023

Gegevens delen bij de aanpak van woonoverlast, wat kan wel en wat kan niet? Het is een vraag waar veel professionals regelmatig mee worstelen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid verzamelde de meest gestelde vragen en formuleerde, samen met professionals, antwoorden.

Categorieën

Deze meest gestelde vragen (FAQ) zijn onderverdeeld in 7 categorieën:

  • Algemeen
  • Verwerking persoonsgegevens bij woonoverlast
  • Gegevensdeling tussen gemeente en verhuurder
  • Gegevensdeling tussen politie en gemeente
  • Gegevensdeling tussen politie en verhuurder
  • Gegevensdeling tussen zorg en andere partners
  • Meer informatie

Voorbeeldvragen

Vragen die onder meer worden beantwoord zijn: Mag de gemeente persoonsgegevens verwerken bij de aanpak van woonoverlast? Is het nodig om een convenant af te sluiten om gegevens te delen tussen politie en gemeente? Mag de politie politiegegevens delen met de verhuurder? De politie wil geen politiegegevens delen met verhuurders voordat de Wet aanpak woonoverlast is ingezet; is dat correct? Mogen hulpverleners wel ‘dat-gegevens’ of ‘buitenkant-informatie’ delen met andere partners?

Links