Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Handreiking AVG helpt raadsleden juiste vragen stellen

25-05-2022

Hoe zorg je er als gemeenteraadslid voor dat je vanuit je controlerende functie, de juiste vragen stelt over privacy? De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een handreiking gemaakt voor gemeenteraadsleden om zich te verdiepen in de privacywet AVG. Dat is belangrijk, want raadsleden controleren het college van burgemeester en wethouders.

Met de handreiking kunnen gerichte, scherpe vragen gesteld worden over de gegevens die de gemeente over inwoners verwerkt.

Controlerende functie

"Een raadslid heeft een controlerende functie richting het college van burgemeester en wethouders. In gesprekken tussen de gemeenteraad en het college hoort privacy daarom een terugkerend onderwerp te zijn", aldus de AP.

Gemeenten verwerken veel persoonsgegevens van burgers. Bijvoorbeeld als iemand een paspoort aanvraagt, de gemeente een geboren kind in de Basisregistratie Personen (BRP) opneemt of als de gemeente een beslissing neemt binnen het sociaal domein, zoals het besluit of iemand een voorziening kan krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze gegevens die de gemeente verwerkt zijn vaak gevoelig.

Drie basisvragen handreiking AVG

  • Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?
  • Waarom is het verzamelen en gebruiken van de gegevens noodzakelijk?
  • Hoe informeert de gemeente de inwoners over het gebruik van hun gegevens?

Downloads