Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Ingang Wet straffen en beschermen verplaatst naar 1 juli

15-04-2021

De nieuwe Wet straffen en beschermen zou per 1 mei dit jaar van kracht worden. Voor gemeenten betekent dit vooral een ruimere grondslag voor het uitwisselen van gegevens bij het opstellen van het detentie- en re-integratieplan en in het geval iemand een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf pleegt na detentie.

Naar aanleiding van een Gateway Review van de wet is besloten de ingangsdatum van de wet te verschuiven naar 1 juli a.s. Minister Dekker heeft de Tweede Kamer hierover per brief geïnformeerd.

Redenen tot uitstel

Belangrijke redenen voor het uitstel zijn dat dit de benodigde ruimte biedt om:

  • de adviezen van de Raad van State en de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming op nadere regelgeving ordentelijk te verwerken
  • geformuleerde juridica, beleidsregels en instructies enkele weken voor invoering te kunnen publiceren, zodat de nieuwe werkwijze van meet af aan duidelijk en bekend is