Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Lancering e-learning ‘Gegevens uitwisselen in het Jeugddomein’

03-11-2021

Professionals die met jeugd werken kunnen vanaf vandaag hun kennis op het gebied van Privacywetgeving en Beroepsgeheim vergroten. Speciaal hiervoor heeft de GGZ Ecademy de gratis e-learning ‘Gegevens uitwisselen in het Jeugddomein’ gelanceerd.

Waarom een e-learning?

In de uitvoeringspraktijk kunnen zich situaties voordoen waarbij de vraag ontstaat: Wat mag/kan er gedeeld worden, en wat niet? De e-learning biedt professionals de mogelijkheid die theorie toe te passen op praktijksituaties op een interactieve manier.

Bij twijfel geeft de PrivacyApp In Goed Vertrouwen hier antwoord op, met betrekking tot de wet. Hierdoor vergroten professionals hun kennis en zelfvertrouwen bij het maken van afwegingen om zo de regie te houden en handelingsverlegenheid zoveel mogelijk te voorkomen.

De e-learning wordt gevolgd op de tijd en plaats waar de professional voor kiest en duurt ongeveer een uur. Het programma slaat automatisch op waar iemand gebleven is, zodat het in delen te volgen is. Na afronding van de e-learning bestaat de mogelijkheid een certificaat uit te printen.

Samenwerking

Deze e-learning is tot stand gekomen met subsidie van het ministerie van VWS in het kader van het Programma Zorg voor de Jeugd en is een product van de Samenwerkende Beroepsverenigingen en de Manifestpartners ‘In goed vertrouwen, de privacy van de jeugd geborgd’.