Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Modelconvenant PGA Jeugd

06-06-2023

Het project Zorg & Veiligheid van Noord-Holland Samen Veilig (NHSV) heeft een modelconvenant voor de persoonsgebonden aanpak (PGA) jeugd ontwikkeld. Bij het convenant wordt een oplegger geleverd met een stappenplan en aandachtspunten voor het gebruik ervan.

Integrale samenwerking

Noord-Holland Samen Veilig (NHSV) heeft het project Zorg & Veiligheid gelanceerd met als doel de persoonsgebonden aanpak (PGA) jeugd te verbeteren. Het project omvat een integrale samenwerking tussen gemeenten, politie, jeugd- en jongerenwerk en HALT. Het modelconvenant voor de PGA jeugd is ontwikkeld door NHSV en is nu beschikbaar gesteld voor gemeenten om mee aan de slag te gaan.

Gegevensdeling

Een behoeftepeiling, uitgevoerd door NHSV, in het voorjaar van 2022 toonde aan dat er behoefte was aan een modelconvenant om de gegevensdeling te verbeteren. Het ontbreken van een jeugdconvenant bleek een belemmering te zijn voor de lokale aanpak van geldezels en andere jeugdgerelateerde projecten, zoals de aanpak van jongeren in de drugscriminaliteit, vanwege privacykwesties.

Landelijke uitrol

Het proces om tot het modelconvenant te komen bleek ingewikkeld en tijdrovend. Het eindresultaat is echter van hoge kwaliteit, waarbij de meest recente kennis en brede expertise gecombineerd zijn met de actuele wetgeving rondom privacy en gegevensdeling. Dit maakt het convenant uniek, actueel en bruikbaar. De VNG, Vereniging Nederlandse Gemeenten, heeft aangegeven dit modelconvenant landelijk te willen gebruiken.

Interesse?

Gemeenten die nu al interesse hebben om met het modelconvenant PGA Jeugd aan de slag te gaan, kunnen contact opnemen met NHSV via info@nh-sv.nl. Bij het convenant wordt een oplegger geleverd met een stappenplan en aandachtspunten voor het gebruik ervan.