Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Nieuwe versie 'Privacy in het sociaal domein: veel gestelde vragen'

29-12-2021

Er is een nieuwe versie verschenen van de publicatie 'Privacy in het sociaal domein: veel gestelde vragen'. De publicatie uit 20219 is geactualiseerd naar aanleiding van recente vragen die de auteurs ontvingen.

Samenwerken

Om kwetsbare mensen beter te helpen, is het bijna altijd nodig dat partijen in het sociaal domein samenwerken. Dan rijst de vraag: welke gegevens mogen we daarbij gebruiken of uitwisselen? Hoe zit het bij een meervoudige hulpvraag met de verwerking van persoonsgegevens? Hoe kunnen we mensen goed helpen én hun privacy goed beschermen?

Veel gemeenten en organisaties in het sociaal domein worstelen met deze vragen. Zeker sinds de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Traject UUP

Om organisaties in het sociaal domein hierbij te ondersteunen, werd vanuit het traject Uitwisseling persoonsgegevens en privacy (UPP) van het Programma Sociaal Domein gezocht naar praktische oplossingen en tips rond dit thema.

Rubrieken

In deze publicatie zetten de auteurs een aantal veel gestelde vragen rond privacy op een rij. De vragen zijn gerubriceerd rond de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en het thema regie, multiproblematiek en casusoverleg.

Links