Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Online magazine Zorg & Veiligheid

08-02-2023

Zorg&Sociaalweb heeft een magazine uitgebracht: Zorg & Veiligheid twee werelden, één opgave. Het magazine bevat onder meer een artikel van organisatiekundige Léon Sonnenschein en privacy-expert Hans Versteeg over samenwerking en gegevensuitwisseling.

Huiselijk geweld, jeugdcriminaliteit, drank- en drugsmisbruik, mensen met verward of onbegrepen gedrag die zichzelf of anderen in gevaar brengen: het zijn complexe zaken die ons allemaal raken. Vanwege onderliggende oorzaken is de inzet van handhaving en strafrecht alléén bij deze casussen vaak onvoldoende. Dit vraagt om samenwerking tussen zorg en veiligheid. Niet alleen om deze problematiek het hoofd te bieden, maar ook om overlast en criminaliteit vroegtijdig te signaleren en integraal aan te kunnen pakken.

Andere dynamiek en cultuur

Het samenbrengen van deze twee domeinen is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Beide sectoren hebben een verschillende manier van werken en een heel andere dynamiek en cultuur. Het vraagt veel van professionals, met soms frustraties en onbegrip tot gevolg. Hoe houd je de regie en voorkom je dat er naar elkaar wordt gewezen? Hoe faciliteer je deze samenwerking, op zowel regionaal als gemeentelijk niveau? En wat kunnen we leren van de Zorg- en Veiligheidshuizen, die de afgelopen jaren steeds meer gemeengoed zijn geworden?

Handelingsverlegenheid

Goede samenwerking valt of staat bij de manier waarop de organisatie is gevormd. Dat geldt eveneens voor gegevensuitwisseling, zo laten organisatiekundige Léon Sonnenschein en privacy-expert Hans Versteeg zien. Want waar geregeld de AVG onterecht wordt aangehaald als belemmering, is het vaak een gebrekkige inrichting van gegevensverwerking die de handelingsverlegenheid van professionals in stand houdt. En zo zijn er volgens beiden nog enkele struikelblokken die gegevensuitwisseling tussen het zorg- en veiligheidsdomein in de weg staan.

Links