Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Pilot in Zaanstreek Waterland levert procesplaat HGKM op

16-10-2023

Voor de regio Zaanstreek Waterland is een beeldplaat ontwikkeld die inzichtelijk maakt hoe het proces bij een melding van huiselijk geweld en kindermishandeling idealiter verloopt. De plaat geeft een overzicht van de betrokken organisaties en beschrijft de grondslagen voor onderlinge gegevensverwerking.

Verschillende routes

De beeldplaat geeft de routes weer in het geval van een:

  • vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling (meldcode)
  • melding bij Veilig Thuis
  • escalatie

In dat laatste geval zal de casus worden opgepakt bij het regionale Zorg- en Veiligheidshuis of de lokale (jeugd)beschermingstafel.

Pilot

De procesplaat HGKM is een uitkomst van een pilot in Zaanstreek Waterland. Tijdens testsessies werd door professionals aangegeven dat de plaat helpt om zaken inzichtelijk te maken. Bij de pilot was ook het landelijk programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming betrokken. Dit programma heeft besloten om deze lokale plaat door te ontwikkelen naar een landelijke variant.

Downloads