Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Tweede Kamer neemt Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden aan

17-12-2020

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel voor de gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) aangenomen. Het wetsvoorstel versterkt de juridische basis voor de systematische uitwisseling van informatie door samenwerkingsverbanden en het gezamenlijk verwerken daarvan.

Essentiële maatschappelijke vraagstukken

Het wetsvoorstel komt voort uit de wens om essentiële maatschappelijke vraagstukken integraal aan te pakken. Samenwerkingsverbanden in de context van deze wet zijn verbanden van publieke en private partijen die gezamenlijk gegevens verwerken voor zwaarwegende algemene belangen.

Daarbij zijn op dit moment vier samenwerkingsverbanden aangewezen. Dat betreft het Financieel Expertisecentrum (FEC), de Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV), de Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s) en de Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH’s).

Zij werken samen voor de integrale aanpak van integriteitsrisico’s van het financiële stelsel, witwas- of fraudeconstructies, georganiseerde criminaliteit en complexe problemen rond personen op het vlak van zorg en veiligheid.

Informatieverstrekking en verwerking van gegevens

Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat niet alleen de informatieverstrekking aan, maar ook de verwerking van gegevens binnen die samenwerkingsverbanden makkelijker wordt. En ook de verstrekking van informatie vanuit zo’n verband aan een deelnemer of, onder specifieke voorwaarden, aan een derde.

Links