Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel ‘Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten’ aan

03-04-2024

De Tweede Kamer heeft gisteren met grote meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel ‘Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten’. Het doel van het wetsvoorstel is het verstevigen van de wettelijke basis voor de inspanningen van het lokaal bestuur in de strijd tegen radicalisering en terroristische activiteiten.

Wettelijke taak en wettelijke mogelijkheid

Het gaat hierbij vooral om een wettelijke taak en wettelijke mogelijkheid voor de burgemeester, namelijk het organiseren van casusoverleggen waarin de aanpak van radicaliserende of geradicaliseerde personen kan worden besproken.

Deze overleggen worden in de praktijk al door een groot deel van de gemeenten georganiseerd. Het wetsvoorstel zorgt voor duidelijkheid rondom gegevensuitwisseling door de partijen die deelnemen aan deze casusoverleggen.

Eerste Kamer

Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid bespreekt de procedure op 9 april 2024.

Links

  • Kijk voor meer informatie op de website van de Tweede Kamer