Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Update handreiking gegevensdeling levensloopaanpak

23-02-2022

Van de handreiking gegevensdeling levensloopaanpak is een update gepubliceerd. De juridische kaders zijn toegevoegd en de tekst van de handreiking zelf is aangevuld op basis van de ervaringen in de praktijk.

De handreiking richt zich op het toepassen van gegevensdeling en privacy bij het in- en uitvoeren van de levensloopaanpak. De handreiking beschrijft de verschillende routes waarlangs iemand toegeleid kan worden naar de levensloopaanpak vanuit juridisch perspectief en licht toe wat dit betekent voor de gegevensverwerking.

Doelgroep

De doelgroep betreft managers, beleidsmedewerkers en juristen die betrokken zijn bij de inrichting van de levensloopaanpak en verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van handvatten voor uitvoeringsprofessionals. die zich bezighouden met de levensloopaanpak en beveiligde intensieve zorg.

Doel

Doel van de handreiking is om managers, beleidsmedewerkers en juristen inzicht te bieden in de verschillende routes waarlangs mensen toegeleid kunnen worden naar de Ketenveldnorm, levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg, de juridische kaders die daarbij ingezet kunnen worden en wat dat betekent voor de inrichting van het werkproces en de gegevensverwerking.

Downloads