Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Voortgang register voor FG’s

20-10-2023

Het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) heeft een verkenning naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een openbaar register voor Functionarissen Gegevensbescherming (FG’s) uitgevoerd. CIP gaat nu verder met de praktische kant.

Nationaal Register voor FG’s (NRFG)

Het NRFG is een openbaar register voor erkende FG’s om hun kwaliteit te waarborgen. In de praktijk blijkt namelijk dat het inhoudelijke niveau en de positionering van de ruim 10.000 FG’s in Nederland uiteenlopen. Een openbaar register zou kunnen zorgen voor een kwalitatieve impuls.

De positie van de FG

Een FG houdt toezicht op het gebied van gegevensbescherming binnen organisaties. De rol en taken van een FG zijn in grote lijnen wettelijk vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het verzoek voor het register komt voort uit de wens om het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens te versterken. Dit meldt Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming, aan de Tweede Kamer. Door de positie van de FG verder te professionaliseren wordt een belangrijke stap gezet in het versterken van dat toezicht, ook voor overheidsorganisaties. En dit is in het belang van werkgevers, privacy professionals en van burgers.

Voortgang

Op dit moment werkt CIP aan de praktische kant van het NRFG. Denk aan de toetsingscriteria en -procedure, de voorwaarden om toegelaten te worden tot het register en het beschermen van alle gegevens.

De verwachting is dat het register in de loop van 2024 wordt opgericht en kan worden gebruikt. Het traject wordt in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) uitgevoerd.