Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

E-learning Gegevens uitwisselen bij samenwerking in het jeugddomein

01-11-2021

Voor professionals die met jeugd werken is samenwerken met andere professionals steeds meer regel dan uitzondering. Op initiatief van de manifestpartners jeugd ontwikkelden de samenwerkende beroepsorganisaties en het programma Zorg voor de Jeugd de e-learning ‘Gegevens uitwisselen in het Jeugddomein’.

In de e-learning leren professionals op een interactieve manier om de theorie over wanneer er wat gedeeld mag worden toe te passen op praktijksituaties.

\> DIRECT NAAR E-LEARNING

Doelgroep

De e-learning is bedoeld voor professionals die met jeugd werken en die meer te weten willen komen over Privacywetgeving en Beroepsgeheim in het Jeugddomein.

Doel

Het doel van de e-learning is het bieden van kennis en praktische toepassingen van Privacywetgeving en Beroepsgeheim in het Jeugddomein aan professionals die met jeugd werken.

Beschrijving

Professionals in het jeugddomein werken steeds vaker samen. In de praktijk kunnen zich situaties voordoen waarbij de vraag ontstaat: Wat mag/kan er gedeeld worden, en wat niet? De e-learning biedt professionals de mogelijkheid theorie toe te passen op praktijksituaties op een interactieve manier.

Bij twijfel geeft de PrivacyApp In Goed Vertrouwen hier antwoord op, met betrekking tot de wet. Hierdoor vergroten professionals hun kennis en zelfvertrouwen bij het maken van afwegingen om zo de regie te houden en handelingsverlegenheid zoveel mogelijk te voorkomen.

De gratis e-learning bestaat uit een inleiding en twee casussen uit de praktijk. In totaal duurt de e-learning ongeveer een uur. Je kan op ieder moment stoppen om op een ander moment weer verder gaan. De E-learning wordt gehost bij GGZ Ecademy.

Auteur(s)

Privacy experts van de Samenwerkende beroepsverenigingen

Organisatie

  • Samenwerkende Beroepsverenigingen en de Manifestpartners ‘In goed vertrouwen, de privacy van de jeugd geborgd’
  • Ministerie van VWS – programma Zorg voor de Jeugd
  • GGZ Ecademy

Links