Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

E-learningmodule gegevensdeling en privacy ZVH-procesregisseurs en professionals

04-08-2017

Een e-learningmodule over gegevensdeling en privacy voor procesregisseurs en professionals die zich bezighouden met complexe casuïstiek in het zorg- en veiligheidshuis. De module richt zich specifiek op professionals die afwegingen maken rond het gebruik en delen van persoonsgegevens.

Procesregisseurs en professionals die werkzaam zijn in een zorg- en veiligheidshuis kunnen, via de manager van het zorg- en veiligheidshuis, een account aanvragen bij VNG Connect. VNG Connect is bereikbaar via vngconnectacademie@vng.nl.

Doelgroep

Deze e-learningmodule richt zich specifiek op professionals in het zorg- en veiligheidshuis, bijvoorbeeld procesregisseurs, die afwegingen maken rond het gebruik en delen van persoonsgegevens.

Doel

Doel van de e-learningmodule is om procesregisseurs en professionals van ketenpartners inzicht te bieden in de werkwijze van het zorg- en veiligheidshuis en de uitgangspunten voor gegevensverwerking bij het behandelen van complexe casuïstiek.

Beschrijving

Dit is een e-learningmodule over gegevensdeling en privacy voor procesregisseurs en professionals die zich bezighouden met complexe casuïstiek en daarbij afwegingen maken rond het gebruik en delen van persoongsgegevens.

De module omvat onder andere een korte introductie over de positie en werkwijze van de zorg- en veiligheidshuizen, de verschillende perspectieven van ketenpartners en hoe je samen tot verstandige afwegingen komt omtrent het al of niet delen van gegevens.

Auteur(s)

Eric Schreuders (Net2Legal) namens de Landelijke werkgroep gegevensdeling en privacy zorg- en veiligheid

Organisatie

VNG Connect

Links

Procesregisseurs en professionals die werkzaam zijn in een zorg- en veiligheidshuis kunnen, via de manager van het zorg- en veiligheidshuis, een account aanvragen bij VNG Connect. VNG Connect is bereikbaar via vngconnectacademie@vng.nl.