Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Gemeenten en privacy: over de inzet van technologie en samenwerkingsverbanden

07-11-2022

Deze handreiking ondersteunt gemeenteraadsleden bij het controleren van de gemeentelijke inzet van technologie en de deelname aan samenwerkingsverbanden. Door het gemeentebestuur hier kritisch over te bevragen, komen raadsleden op voor de privacy van de inwoners.

DIRECT DOWNLOADEN

Beschrijving

Gemeenten verwerken veel persoonsgegevens van burgers. Dat doen zij steeds vaker met innovatieve technologie en in samenwerkingsverbanden met andere partijen. Met als doel om taken sneller of beter uit te voeren en de burger beter van dienst te zijn. Maar het brengt ook privacyrisico’s met zich mee

De tips uit deze handleidingen voor raadsleden vormen een aanvullingen op de handreiking ‘Gemeenten en privacy: wat kunt u als raadslid doen?’. Dit document helpt raadsleden de juiste vragen te stellen over privacy binnen hun gemeente.

Raadsleden vinden in de aanvullende handreikingen enkele vragen waarmee zij het gesprek kunnen starten:

Inzet van technologie

  • Wat betekent de inzet van technologie voor de verantwoordelijkheid van gemeenten?
  • Waarom is de inzet van deze technologie noodzakelijk?
  • Hoe zijn burgers geïnformeerd over de inzet van technologie?

Aangaan van samenwerkingsverbanden

  • Aan welke samenwerkingsverbanden neemt de gemeente deel?
  • Heeft de gemeente vooraf onderzocht wat deze mag delen in het samenwerkingsverband?
  • Informeert de gemeente burgers over het samenwerkingsverband?

Organisatie

Autoriteit persoonsgegevens (AP)

Downloads