Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Handreiking gegevensverwerking bemoeizorg

31-05-2021

Deze handreiking gaat over het uitwisselen van persoonsgegevens voorafgaand aan en gedurende het bemoeizorgtraject en niet over het bieden van bemoeizorg als zodanig.

DIRECT DOWNLOADEN

Doelgroep

De handreiking is bedoeld voor uitvoeringsprofessionals en privacyjuristen.

Doel

De handreiking kan gebruikt worden door uitvoeringsprofessionals die betrokken zijn bij bemoeizorgtrajecten en inzicht willen krijgen in het delen van persoonsgegevens in deze context. Daarnaast is de handreiking geschikt voor privacyjuristen die professionals adviseren bij vraagstukken over gegevensuitwisseling in het kader van bemoeizorg.

Beschrijving

Omdat er geen specifiek wettelijk kader bestaat voor bemoeizorg en de gegevensuitwisseling die daarvoor nodig is, wordt er in de praktijk soms meer informatie gedeeld dan toegestaan, en soms te weinig. Professionals verkeren vaak in onzekerheid over wat is toegestaan, en bijvoorbeeld de risico’s in het kader van tuchtrecht.

Deze handreiking biedt een beschrijving van het juridisch kader voor gegevensuitwisseling in het kader van bemoeizorg en bevat handvatten voor het zorgvuldig uitwisselen van persoonsgegevens bij bemoeizorg. De handreiking biedt inzicht in de vijf stappen die nodig zijn voor zorgvuldig uitwisselen van gegevens bij bemoeizorg, licht zorgvuldigheidseisen toe, geeft inzicht in verantwoordelijkheden van de organisatie waar de professional werkt en geeft vijf voorbeeldsituaties. Tot slot wordt de juridische context geschetst. Tot slot wordt in bijlage 1 de juridische context uitgebreid toegelicht.

De handreiking bevat ook een tweetal praktische bijlagen:

  • Een schematische weergave voor professionals over gegevensuitwisseling bij Bemoeizorg
  • Een formulier waarop de zorgprofessional zijn afwegingen kan vastleggen als hij besluit zonder toestemming gegevens te delen

Auteur(s)

Mirthe Maessen – Zorg voor Recht

Organisatie

GGD GHOR Nederland

Links