Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Meldpunten niet-acuut

30-08-2020

Deze handreiking schetst de juridische basis voor de gegevensverwerking in de meldpunten niet-acuut, en biedt handvatten voor de inrichting van de informatiehuishouding. Bij de handreiking hoort het Achtergronddocument Juridische aspecten bij inrichten meldpunt niet acute zorg.

DIRECT DOWNLOADEN

Doelgroep

De doelgroepen van de handreiking zijn de beleidsmedewerkers, privacyjuristen, projectleiders en managers die verantwoordelijk zijn voor de inrichting van meldpunten niet acuut. De handreiking bevat een onderdeel ‘Veelgestelde vragen’ en voorbeelden die geschikt zijn om uitvoeringsprofessionals handvatten te geven voor de uitvoering.

Doel

Doel van deze handreiking is om de gemeente en de organisatie die de meldpuntfunctie namens de gemeente uitvoert inzicht te geven in de juridische basis voor de gegevensverwerking t.b.v. het meldpunt; de organisatieaspecten die van belang zijn bij de inrichting van de gegevensverwerking in het meldpunt; en antwoorden op veel gestelde vragen voor projectmanagers en professionals bij het uitvoeren van de meldpunttaak

Beschrijving

In het kader van een sluitende aanpak voor kwetsbare personen is het beleid erop gericht dat gemeenten meldpunten inrichten waar burgers en instanties meldingen kunnen doen over personen die (volgens de melder) waarschijnlijk een niet acute behoefte tot ondersteuning hebben. Deze handreiking gaat over deze meldpunten niet-acuut en over de juridische basis en de inrichting van de gegevenswerking in deze meldpunten.

De handreiking licht toe op welke wijze het meldpunt opgericht kan worden zodat er een juridische basis is voor de noodzakelijke gegevensverwerkingen. Daarnaast geeft de handreiking inzicht in welke gegevens het meldpunt mag verwerken op welke wettelijke basis, hoe informatiehuishouding zo ingericht kan worden dat deze voldoet aan de eisen van zorgvuldigheid uit de AVG, en waar (BIG-geregistreerde) professionals rekening mee moeten houden wanneer ze hun werkzaamheden voor het meldpunt uitvoeren.

Het laatste hoofdstuk van de handreiking bevat een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden daarop en een aantal praktijkvoorbeelden.
In het achtergronddocument juridische aspecten bij de inrichting van een meldpunt niet acute zorg is de juridische basis en de overwegingen die daar aan ten grondslag liggen uitgebreider beschreven.

Auteur(s)

Eric Schreuders Net2Legal
Léon Sonnenschein
Met medewerking van projectleiders en juristen van verschillende meldpunten niet acuut

Organisatie

GGD GHOR Nederland

Links