Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Modelconvenant ‘Privacy Thuiszitters'

18-08-2021

Het modelconvenant ‘Privacy thuiszitters’ biedt een zo sluitend mogelijk juridisch kader voor de inrichting van de gegevensverwerking bij samenwerking tussen partijen uit het onderwijs en jeugddomein rond thuiszittende leerlingen.

DIRECT DOWNLOADEN

Doelgroep

Doelgroep van dit document betreft bestuurders, managers, beleidsmedewerkers en juristen in het onderwijs en jeugddomein die betrokken zijn bij de inrichting van de samenwerking tussen onderwijs en jeugddomein.

Doel

Doel van het modelconvenant is om gemeenten en hun lokale partners in het onderwijs en de jeugdhulp te ondersteunen bij het inrichten van een rechtmatige en zorgvuldige gegevensverwerking bij samenwerking tussen onderwijs en het jeugddomein.

Beschrijving

Het modelconvenant ‘Privacy Thuiszitters’ beschrijft het juridisch kader voor de verwerking en uitwisseling van gegevens bij samenwerking tussen onderwijs en jeugddomein bij thuiszittende leerlingen. Daarnaast bevat het modelconvenant de afspraken die nodig zijn tussen samenwerkingsverband Passend Onderwijs, schoolbesturen, gemeente, leerplicht en jeugdhulpaanbieders, om te komen tot een rechtmatige en zorgvuldige gegevensverwerking bij die samenwerking.

Auteur(s)

Harry Nijkamp in opdracht van Steunpunt Passend Onderwijs

Organisatie

Steunpunt Passend Onderwijs

Links