Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

PrivacyApp Jeugd

08-04-2019

Betreft een webapp die jongeren, professionals, ouders en verzorgers antwoord geeft op vragen over gegevensverwerking en privacy in de jeugdhulp en jeugdbescherming.

> DIRECT NAAR DE APP

Doelgroep

De doelgroep van de app betreft professionals, jongeren, en ouders/verzorgers van jongeren.

Doel

Antwoorden geven op vragen van jongeren, professionals ouders en verzorgers over privacy gegevensdeling in bij jeugdhulp en jeugdbescherming. Daarnaast dient de app als hulpmiddel bij het voeren van het gesprek over het delen van gegevens tussen professionals en jongeren en hun ouders, en tussen professionals onderling.

Beschrijving

Betreft een applicatie die informatie geeft aan jongeren, professionals en ouders en verzorgers betreffende privacy en jeugdhulp. De applicatie kent een onderdeel voor jongeren, een voor ouders en een voor professionals.

Jongeren en hun ouders worden aan de hand van vragen naar praktische antwoorden geleid met betrekking tot gegevensdeling en privacy bij veel voorkomende situaties in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming worden aan de hand van vragen naar praktische antwoorden geleid als zij willen weten of zij gegevens mogen delen met andere partijen of vragen hebben over de rechten van jongeren of hun ouders.

Alle onderdelen van de app zijn toegankelijk voor alle doelgroepen.

Auteur(s)

Manifestpartners 'In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’ (www.privacyborgingjeugd.nl)

Organisatie

Manifestpartners 'In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’ (www.privacyborgingjeugd.nl)

Links