Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Trainingen gegevensdeling en privacy ZVH-beleidsmedewerkers, juristen en functionarissen gegevensbescherming

04-08-2017

Betreft een training in aanvulling op de e-learningsmodule voor beleidsmedewerkers, juristen en functionarissen gegevensbescherming die zich bezighouden met complexe casuïstiek en daarbij afwegingen maken rond het gebruik en delen van persoonsgegevens binnen het zorg- en veiligheidshuis.

Doelgroep

De doelgroep is procesregisseurs en professionals, die dagelijks bezig zijn met de samenwerking rond complexe casuïstiek en in dat kader persoonsgegevens uitwisselen. De training is beschikbaar in een variant voor procesregisseurs en professionals (uitvoering) en een variant voor beleidsmedewerkers en juristen (inrichten gegevensverwerking).

Doel

Beleidsmedewerkers, juristen en functionarissen gegevensbescherming in staat stellen om in de praktijk invulling te geven aan een rechtmatige en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens, en om hen handvatten te geven voor het maken van afwegingen omtrent het delen van gegevens.

Beschrijving

De training biedt een verdieping van de e-learningsmodule voor beleidsmedewerkers, juristen en functionarissen gegevensbescherming Bij deze training ligt de nadruk op het juridisch kader voor gegevensverwerking in het zorg- en veiligheidshuis en de inrichting van de gegevensverwerking om tot een rechtmatige en zorgvuldige gegevensverwerking te komen.

Auteur(s)

Landelijke stuurgroep zorg en veiligheid

Organisatie

VNG Connect

Meer informatie

Beleidsmedewerkers, juristen en functionarissen gegevensbescherming van ketenpartners die betrokken zijn bij het zorg- en veiligheidshuis en die de training willen volgen, kunnen meer informatie aanvragen bij de VNG academie.