Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Webtool zorg- en veiligheidshuizen

30-06-2020

In deze webtool kan gericht informatie gevonden over de inrichting van gegevensverwerking in het zorg- en veiligheidshuis. Deze informatie is beschreven in verschillende documenten: een handvat, een vertaaldocument en verschillende modeldocumenten.

> DIRECT NAAR WEBTOOL

In de webtool is tevens concrete informatie te vinden over de werkwijze in de zorg- en veiligheidshuizen met – onder andere – informatie over welke processtappen worden doorlopen, hoe processtappen zich tot elkaar verhouden, welke gegevens bij de verschillende processtappen horen en praktische handvatten voor professionals.

De webtool biedt bruikbare handvatten voor beleidsmedewerkers, juristen, managers en uitvoeringsprofessionals.

Doelgroep

De tool kent een onderdeel dat gaat over de inrichting van de gegevensverwerking. Dit onderdeel is vooral bedoeld voor beleidsmedewerkers, juristen en managers.
Daarnaast zijn er onderdelen die gaan over de gegevensverwerking in de verschillende fasen van het werkproces. Deze onderdelen zijn relevant voor beleidsmedewerkers, juristen, manager én uitvoeringsprofessionals.

Doel

De tool is opgesteld door privacy-experts van landelijke ketenpartners in het zorg- en veiligheidsdomein. Streven is om in de webtool alle relevante documentatie over privacy en gegevensdeling in zorg- en veiligheidshuizen beschikbaar te stellen. In de zoekbalk kunnen documenten rondom zorg- en veiligheidshuizen gezocht worden.

Beschrijving

In deze webtool kan gericht informatie gevonden over de inrichting van gegevensverwerking in het zorg- en veiligheidshuis. Deze informatie is beschreven in verschillende documenten: een handvat, een vertaaldocument en verschillende modeldocumenten.

Daarnaast is in de webtool concrete informatie te vinden over de werkwijze in de zorg- en veiligheidshuizen met – onder andere – informatie over welke processtappen worden doorlopen, hoe processtappen zich tot elkaar verhouden, welke gegevens bij de verschillende processtappen horen en praktische handvatten voor professionals.

Tot slot wordt op de website nieuws gedeeld, zijn relevante publicaties terug te vinden en kan er ingelogd worden in de community.

De webtool kan gebruikt worden door beleidsmedewerkers, juristen, managers en uitvoeringsprofessionals. Het is ontwikkeld door privacy-experts van de landelijke ketenpartners in het zorg- en veiligheidsdomein.

Auteur(s)

Landelijke werkgroep gegevensdeling en privacy zorg- en veiligheid in samenwerking met de Landelijke vereniging managers zorg- en veiligheidshuizen.

Organisatie

Landelijke vereniging managers zorg- en veiligheidshuizen

Links