Samen voor Zorg en Veiligheid.nl

gegevensdeling binnen het zorg- en veiligheidsdomein

Webinars Versterken aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (vAms)

29-02-2024 12:00
De VNG verzorgt in februari en maart een aantal webinars over het Versterken van de aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (vAms). Deze versterking kan op basis van vijf stappen worden geïmplementeerd. In ieder webinar wordt een van de stappen behandeld.

PO Intervisie

04-04-2024 12:00
Tijdens de PO Intervisie komen gemeentelijke privacy officers vanuit het hele land digitaal bij elkaar om vraagstukken en actuele onderwerpen te bespreken. Elke twee maanden is er een bijeenkomst van twee uur, waarin de onderwerpen die privacy officers vooraf hebben aangedragen aan bod komen.

FG Intervisie

11-04-2024 12:00
Tijdens de FG Intervisie vindt uitwisseling plaats tussen FG’s van gemeenten over vraagstukken of problemen uit de dagelijkse praktijk. De FG's komen bij iedere intervisie maximaal 2 uur (digitaal) bij elkaar.

Leergang ‘Organiseren privacy en gegevensdeling: Zo doe je dat!’

18-04-2024 12:00
Samenwerken op het snijvlak van zorg en veiligheid is geen makkelijke taak: er zijn per definitie verschillende professionals betrokken bij één casus. Die professionals werken vanuit verschillende organisaties en voeren taken uit vanuit verschillende wet- en regelgeving. Regelmatig geven professionals aan dat het uitvoeren van hun taak bemoeilijkt wordt door regelgeving omtrent privacy en gegevensdeling. Dit hoeft echter niet zo te zijn.

Online (be)Spreekuur Privacy Actualiteiten voor gemeenten

27-05-2024 12:00
De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (onderdeel van de VNG) verzorgt op maandag 27 mei 2024 een online (be)spreekuur over privacy. Op de agenda staan ondermeer jurisprudentie, (boete)besluiten, berichtgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens en andere onderwerpen die in de media aan bod zijn gekomen.